Từ ngày:   02/08/2021  đến ngày:  08/08/2021
 • Thứ 4 Ngày 04/08/2021

  07:30 tại Tại UBND xã Cổ Đạm

  Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Cổ Đạm

  14:00 tại Tại UBND xã Xuân Thành

  Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Xuân Thành

 • Thứ 5 Ngày 05/08/2021

  14:00 tại Tại UBND xã Xuân Yên

  Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Xuân Yên

Xem lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểmPhương tiện
07:30

Làm việc với Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ trong công tác tuyển dụng công chức cấp xã, tuyển dụng viên chức và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CCVC LĐQL năm 2021; kiểm tra khắc phục sai phạm trong tuyển dụng theo KL 71 của Ban Bí thư

Đ/c Nam, Chủ tịch UBNDTại PH tầng 3, trụ sở UBND huyện
07:30

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Cương Gián

Đ/c Hưng, PCT UBNDTại UBND xã Cương GiánĐ/c Tú
07:30

Dự Hội nghị bàn một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủyTại PH số 1 (tầng 1), Cơ quan Huyện ủy
14:00

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Xuân Liên

Đ/c Hưng, PCT UBNDTại UBND xã Xuân LiênĐ/c Tú
14:30

Làm việc để thống nhất phương án tính toán trả tiền lãi suất theo ngân hàng đối với 22 trường hợp nộp tiền để được giao đất tại xã Xuân An giai đoạn từ năm 1991-1994

Đ/c Hưng, PCT UBNDTại PH tầng 1, trụ sở UBND huyện
16:00

Làm việc với đ/c Lê Ngọc Châu, PCT UBND tỉnh về kiểm tra tại KDT Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du

Đ/c Hùng, PCT UBNDTại Khu di tích Đại thi hào Nguyễn DuĐ/c Công
16:30

Dự họp để nghe TB kết quả thanh tra, kiểm tra của Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ trong công tác tuyển dụng công chức cấp xã, tuyển dụng viên chức và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CCVC LĐQL năm 2021; kiểm tra khắc phục sai phạm trong tuyển dụng theo KL 71 của Ban Bí thư

Đ/c Nam, CT và các đ/c PCT UBND huyệnTại PH tầng 3, trụ sở UBND huyện

Thứ 3

Ngày 3/8/2021

Đăng nhập