Từ ngày:   21/06/2021  đến ngày:  27/06/2021
  • Thứ 3 Ngày 22/06/2021

    14:30 tại Tại Phòng họp Sở Kế hoạch - Đầu tư

    Dự họp thẩm định đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư đề xuất thực hiện các dự án sử dụng đất trên địa bàn huyện

  • Thứ 4 Ngày 23/06/2021

Xem lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểmPhương tiện

Thứ 2

Ngày 21/6/2021

Đăng nhập