Từ ngày:   06/04/2020  đến ngày:  12/04/2020
  • Thứ 7 Ngày 11/04/2020

    None tại

    Trực, kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  • Chủ nhật Ngày 12/04/2020

    None tại

    Trực, kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểmPhương tiện
None

Trực, kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lãnh đạo UBND huyện
14:30

Làm việc liên quan đến nội dung kiến nghị về đất đai của ông Phạm Đình Tiến, TT Xuân An

Đ/c Nam, Chủ tịch; đ/c Hưng, PCT UBND huyệnPH tầng 2, trụ sở UBND huyện

Thứ 6

Ngày 10/4/2020

Đăng nhập