Từ ngày:   19/02/2024  đến ngày:  25/02/2024
 • Thứ 5 Ngày 22/02/2024

  07:30 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

  Dự Lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về phân hạng tổ chức quân sự địa phương. Số 497/GM-BCH

  08:00 tại Chờ Phòng TCKH tham mưu

  Dự kiểm tra dự án của nhà đầu tư đã thực hiện

  08:30 tại Đền Chợ Củi

  Đón đoàn khảo sát công tác tổ chức, quản lý các hoạt động tín ngưỡng và việc gìn giữ, phát huy giá trị các bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh. Số 98/TB-HĐND tỉnh

  14:00 tại Hội trường tầng 3, nhà 10 tầng - Trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh

  Dự Hội nghị bàn giải pháp tham mưu UBND tỉnh xử lý kiến nghị của các doanh nghiệp cung ứng khoáng sản trên địa bàn. Số 71/GM-CAT-TM

  14:00 tại Kiểm tra tại các dự án sau đó làm việc tại tầng 1, UBND huyện

  Dự họp và kiểm tra về giải phóng mặt bằng 3 dự án khu dân cư: Xuân Trường, Xuân Hải, Xuân Thành

 • Thứ 6 Ngày 23/02/2024

  08:00 tại Tại Phòng họp Tầng 1 - UBND huyện

  Dự làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư huyện về các nội dung vướng mắc.

Xem lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểmPhương tiện
07:30

Dự họp UBND tỉnh nghe tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Số 74/GM-UBND

Đ/c Dũng, CT UBNDHội trường tầng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh.Đ/c Tú
07:30

Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra tại cơ sở

Đ/c Hưng, PCT UBNDUBND xã Xuân LĩnhĐ/c Công
08:00

Làm việc với một số phòng, ban có liên quan và UBND xã Xuân Thành để thống nhất một số nội dung liên quan đến việc xử lý các dự án khách sạn, nhà nghỉ trong Khu du lịch Xuân Thành. Số 33/GM-TT

Thanh tra huyệnTại Phòng họp Tầng 1 - UBND huyện
13:30

Tham gia Hội nghị việc làm - Phiên sàn giao dịch việc làm năm 2024. Số 46/GM-UBND

Đ/c Hùng, PCT UBND (Mời dự khai mạc)Nhà văn hóa Nguyễn Du
14:00

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Số 47/GM-UBND huyện (đại biểu có mặt trước 15 phút để ổn định tổ chức)

Các đ/c UV BTV Huyện uỷ; LĐ UBNDPhòng họp trực tuyến tầng 2, UBND huyện
14:00

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Số 75/GM-UBND tỉnh

 

Đ/c Dũng, CT UBNDHội trường tầng 1, trụ sở UBND tỉnh.Đ/c Tú
14:30

Dự làm việc xử lý nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành. Số 87/GM-STNMT

Phòng TNMT; TCKH (đ/c Hưng, PCT dự tổng kết NTM)Phòng họp tầng 5, Sở TNMT

Thứ 4

Ngày 21/2/2024

Đăng nhập