Từ ngày:   26/10/2020  đến ngày:  01/11/2020
 • Thứ 3 Ngày 27/10/2020

  14:00 tại Tại trụ sở UBND xã Xuân Yên

  Đối thoại với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hàn, xã Xuân Yên liên quan bởi DA Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tiên - Yên

  07:30 tại Tại PH trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện

  Làm việc với các xã, thị trấn về lập QH SD đất năm 2021-2030 và KH SD đất năm 2020

  13:30 tại Tại PH trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện

  Làm việc với các xã về lập QH SD đất năm 2021-2030 và KH SD đất năm 2020

 • Thứ 4 Ngày 28/10/2020

  07:30 tại Tại HT UBND TT Xuân An

  Dự Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TT Xuân An

  07:30 tại Tại PH trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện

  Làm việc với các phòng, ban liên quan và các xã về lập QH SD đất năm 2021-2030 và KH SD đất năm 2020

  13:30 tại Tại PH trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện

  Làm việc với các phòng, ban, đơn vị liên quan về lập QH SD đất năm 2021-2030 và KH SD đất năm 2020

Xem lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểmPhương tiện
08:00

Làm việc với Đoàn Kiểm tra, xác minh sau Kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi Người có công với Cách mạng (cả ngày)

Phòng LĐ-TB&XHTại HT UBND huyện

Thứ 2

Ngày 26/10/2020

Đăng nhập