LỊCH TRONG TUẦN

Ngày bắt đầuGiờ bắt đầuNội dungChủ trìĐịa điểmPhương tiện
26/10/2020
08:00

Làm việc với Đoàn Kiểm tra, xác minh sau Kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi Người có công với Cách mạng (cả ngày)

Phòng LĐ-TB&XHTại HT UBND huyện
27/10/2020
07:30

Làm việc với các xã, thị trấn về lập QH SD đất năm 2021-2030 và KH SD đất năm 2020

Phòng Tài nguyên - Môi trườngTại PH trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện
13:30

Làm việc với các xã về lập QH SD đất năm 2021-2030 và KH SD đất năm 2020

Phòng Tài nguyên - Môi trườngTại PH trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện
14:00

Đối thoại với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hàn, xã Xuân Yên liên quan bởi DA Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tiên - Yên

Đ/c Hưng, PCT UBNDTại trụ sở UBND xã Xuân YênĐ/c Tú
28/10/2020
07:30

Dự Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TT Xuân An

Đ/c Hiệp, PCT HĐND và đ/c Hùng, PCT UBND huyệnTại HT UBND TT Xuân AnĐ/c Công
07:30

Làm việc với các phòng, ban liên quan và các xã về lập QH SD đất năm 2021-2030 và KH SD đất năm 2020

Phòng Tài nguyên - Môi trườngTại PH trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện
13:30

Làm việc với các phòng, ban, đơn vị liên quan về lập QH SD đất năm 2021-2030 và KH SD đất năm 2020

Phòng Tài nguyên - Môi trườngTại PH trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện