LỊCH TRONG TUẦN

Ngày bắt đầuGiờ bắt đầuNội dungChủ trìĐịa điểmPhương tiện
17/05/2021
07:30

Làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về giám sát công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026 trên địa bàn

Đ/c Hiệp, PCT HĐNDKhảo sát tại các xã: Xuân Phổ và Đan TrườngĐ/c Tú
08:30

Làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về giám sát công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026 trên địa bàn

Đ/c Hùng, PCT UBNDTại thị trấn Tiên ĐiềnĐ/c Công
10:15

Làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về giám sát công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026 trên địa bàn

TT. HĐND; Đ/c Nam, CT và đ/c Hùng, PCT UBNDTại PH trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện
14:00

Làm việc với công dân về các nội dung liên quan

CVP, Trưởng Ban TCD huyệnTại PH tầng 2 (TT. Hành chính công huyện)
14:30

Hội ý và giao ban Lãnh đạo UBND huyện về công tác bầu cử và các nội dung trọng tâm liên quan

Lãnh đạo UBND huyệnTại PH trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện
16:00

Họp Tổ giúp việc BCĐ bầu cử để triển khai các nội dung liên quan

Chánh Văn phòngTại PH tầng 1, trụ sở UBND huyện
17:00

Dự họp soát xét tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn

Đ/c Nam, CT và các đ/c PCT UBNDTại PH trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện
18/05/2021
07:30

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở TNMT về kiểm tra việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trong giao, thuê đất trái thẩm quyền trên địa bàn huyện

Đ/c Hưng, PCT UBNDTại Phòng họp tầng 1, trụ sở UBND huyện
08:20

Dự hội nghị trực tuyến của Hội đồng bầu cử quốc gia

Đại diện: TT HĐND, Lãnh đạo UBND huyệnPhòng họp trực tuyến UBND huyện
19/05/2021
09:00

Đối thoại với người có đơn để làm rõ nội dung, yêu cầu và hướng giải quyết khiếu nại

Đ/c Hưng, PCT UBNDTại PH trực tuyến, trụ sở UBND huyện
14:30

Dự Hội nghị triển khai Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2021-2022

Đ/c Hùng, PCT UBND huyệnPhòng họp tầng 2, nhà A, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Số 52 đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, thành phố Hà TĩnhĐ/c Công
14:30

Dự họp đánh giá hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện

Đ/c Hùng, PCT UBND huyệnHội trường Tầng 4, Ủy ban nhân dân tỉnhĐ/c Công