LỊCH TRONG TUẦN

Ngày bắt đầuGiờ bắt đầuNội dungChủ trìĐịa điểmPhương tiện
06/04/2020
None

Trực, kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lãnh đạo UBND huyện
07/04/2020
None

Trực, kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lãnh đạo UBND huyện
08:00

Dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân tại các tỉnh, TP phía Bắc

Đ/c Hưng, PCT UBND huyệnTại Phòng họp trực tuyến (tầng 2), UBND huyện
08/04/2020
None

Trực, kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lãnh đạo UBND huyện
10:30

Giao ban Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Đ/c Nam, Chủ tịch; các đ/c PCT UBND huyệnPH tầng 2, trụ sở UBND huyện
09/04/2020
None

Trực, kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lãnh đạo UBND huyện
15:00

Làm việc để soát xét một số nội dung liên quan về công tác BT-GPMB các dự án trên địa bàn

Đ/c Nam, Chủ tịch; đ/c Hưng, PCT UBND huyệnPH tầng 3, trụ sở UBND huyện
10/04/2020
None

Trực, kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lãnh đạo UBND huyện
14:30

Làm việc liên quan đến nội dung kiến nghị về đất đai của ông Phạm Đình Tiến, TT Xuân An

Đ/c Nam, Chủ tịch; đ/c Hưng, PCT UBND huyệnPH tầng 2, trụ sở UBND huyện
11/04/2020
None

Trực, kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lãnh đạo UBND huyện
12/04/2020
None

Trực, kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lãnh đạo UBND huyện